Info - Nordliks - Studerende

(Information til studerende, opdateret 22.11.2016 af Claus Madsen)
Hvem kan søge?

Man skal være studerende ved et af netværkets medlemsinstitutter/universiteter, men man behøver ikke være nordisk statsborger.
Man skal have studeret Nordisk sprog og litteratur mindst et år før man kan rejse ud.
Såvel bachelorstuderende som masterstuderende kan søge.

Stipendiet

Vilkår

Studierne skal kunne meritoverføres/tillgodoräknas ved hjemmeinstituttet.
Udvekslingstiden må højst omfatte halvdelen af den samlede studietid.
Man skal bo i gæsteinstituttets land. Som nordliksstipendiat kan man altså ikke pendle mellem lande som man henholdsvis bor i og studerer i.

Hvordan søger man?

  1. Kontakt hjemmeinstituttets kontaktperson i god tid før den lokale ansøgningsfrist 1. marts/1. oktober.
    Denne kan eventuelt hjælpe med at finde ud af hvilket land/institut/universitet man skal vælge.
  2. Kontakt gæsteinstituttets kontaktperson i samråd med den lokale kontaktperson. Denne kan svare på de praktiske spørgsmål om undervisning, kurser og bolig.
  3. Lav en foreløbig studieplan i samråd med din lokale kontaktperson, din studievejleder og eventuelt gæsteinstituttets kontaktperson. Studierne i udlandet skal nemlig kunne godkendes som en del af studierne ved hjemmeuniversitetet.
  4. Udfyld de to ansøgningsblanketter herunder og send dem til hjemmeuniversitetets kontaktperson. Det er vigtigt at begge blanketter udfyldes komplet og korrekt. Hvis der er fejl på blanketterne, giver det merudgifter for administrator, og disse fratrækkes stipendiet.

I midten af henholdsvis maj og november får man besked af kontaktpersonen om man har fået stipendium. Derefter får man tilsendt information fra kontaktpersonen ved gæsteuniversitetet. Denne sørger også for at man bliver registreret i relevante systemer og hjælper til med at ansøge bolig.

Hvad kan man studere?

Studieopholdet kan både bruges til at følge kurser, samle materiale eller skrive opgave, alt efter interesse og behov. Men det er vigtigt at studierne i udlandet kan godkendes som en del af studierne ved hjemmeuniversitetet, sådan at man efter hjemkomsten kan få overført sine meritter/point. Dette har blandt andet stor betydning for om man er berettiget til studiestøtte/studiemedel under opholdet. For at være sikker på at studierne kan godkendes må man inden afrejsen sikre sig dette hos sin kontaktperson eller studievejleder. Derfor skal man lave en studieplan i forvejen, og det kan blive nødvendigt med en del information fra gæsteuniversitetet om kursernes indhold og skema. Grundprincippet for godkendelse er ECTS-systemet. Nordliks opfordrer løbende sine institutter til at være fleksible med at godkende kurser læst ved andre universiteter, men der findes forskellige praksis rundt omkring i Norden.

Nordliks er et netværk mellem sprog-og litteraturinstitutter i Norden og det er meningen at man under sit ophold primært skal følge kurser på disse institutter. Har man ønske om at læse ved helt andre institutter, bør man i stedet søge om NORDLYS-stipendium (et Nordplusstipendium som går på tværs af fagområderne, og som søges via det internationale kontor ved hjemmeuniversitetet).

Rapport

Ved afslutningen af opholdet skal den studerende skrive en  rapport på 1 A4-side med evaluering af ansøgningsprocessen og studieopholdet. Rapporten skal sendes til hjemmeinstituttets kontaktperson som sender kopi til gæsteinstituttets kontaktperson.