Info - Nordliks - Studerende

(Information til studerende, opdateret 5.9.2018 af Claus Madsen)
Hvem kan søge?

Man skal være studerende ved et af netværkets medlemsinstitutter/universiteter, men man behøver ikke være nordisk statsborger.
Man skal have studeret Nordisk sprog og litteratur mindst et år før man kan rejse ud.
Såvel bachelorstuderende som masterstuderende kan søge.

Stipendiet

Vilkår

Hvordan søger man?

  1. Kontakt dit hjemmeinstituts kontaktperson i god tid før den lokale ansøgningsfrist 1. marts/1. oktober.
    Denne kan hjælpe med at foreslå land/institut/universitet
  2. Kontakt derefter gæsteinstituttets kontaktperson i samråd med den lokale kontaktperson. Denne kan svare på de praktiske spørgsmål om undervisning, kurser og bolig.
  3. Lav en foreløbig studieplan i samråd med din lokale kontaktperson, din studievejleder og eventuelt gæsteinstituttets kontaktperson. Studierne i udlandet skal kunne godkendes som en del af studierne ved hjemmeuniversitetet.
  4. Udfyld ansøgningsblanketten og send den til hjemmeuniversitetets kontaktperson. Det er vigtigt at blanketten udfyldes komplet og korrekt. Hvis der er fejl, giver det merudgifter for administrator, og disse fratrækkes stipendiet.

I midten af henholdsvis maj og november får man besked af kontaktpersonen om man har fået stipendium. Derefter får man tilsendt information fra kontaktpersonen ved gæsteuniversitetet. Denne sørger også for at man bliver registreret i relevante systemer og hjælper til med at ansøge bolig.

Hvad kan man studere?

Studieopholdet kan både bruges til at følge kurser, samle materiale eller skrive opgave, alt efter interesse og behov. Men det er vigtigt at studierne i udlandet kan godkendes som en del af studierne ved hjemmeuniversitetet, sådan at man efter hjemkomsten kan få overført sine meritter/point.

For at være sikker på at studierne kan godkendes, må man inden afrejsen sikre sig dette hos sin kontaktperson eller studievejleder. Derfor skal man lave en studieplan i forvejen, og det kan blive nødvendigt med en del information fra gæsteuniversitetet om kursernes indhold og skema.

Nordliks er et netværk for sprog- og litteraturinstitutter i Norden, og det er meningen at man under sit ophold primært skal følge kurser på disse institutter. Har man ønske om at læse ved helt andre institutter, bør man i stedet søge om NORDLYS-stipendium (et Nordplusstipendium som går på tværs af fagområderne, og som søges via det internationale kontor ved hjemmeuniversitetet).

Rapport

Ved afslutningen af opholdet skal den studerende skrive en rapport på 1 A4-side med evaluering af ansøgningsprocessen og studieopholdet. Rapporten skal sendes til hjemmeinstituttets kontaktperson som sender en kopi til gæsteinstituttets kontaktperson.