Nordliks

Et netværk for studenter- og lærermobilitet mellem de nordiske universiteter
NORDPLUS-netværket NORDLIKS (NORdisk LItteratur, Kultur og Språk) blev grundlagt i 1992. I dag omfatter netværket 35 institutter hvor der forskes og undervises i nordiske sprog, nordisk litteratur og litteraturvidenskab. Institutterne er knyttet til 28 universiteter i Norden og Baltikum.

student eller kontaktperson

Netværket har som mål at støtte og udvikle samarbejdet mellem medlemsinstitutterne i de nordiske lande og selvstyrende områder. Tyngdepunkterne i Nordliks-netværket ligger på studenter- og lærermobiliteten samt på intensivkurserne. Nordisk Ministerråd beviljer hvert år stipendiemidler for ca. 100.000 euro til netværket. Dette betyder i praksis at der hvert år bliver finansieret cirka 60 studenterudvekslinger og et tital lærerudvekslinger.

Studerende kan søge Nordliks-stipendium til studier i de nordiske lande og selvstyrende områder både på bachelor- og masterniveau. Man søger via kontaktpersonen på hjemmeinstituttet, og ansøgningsfristen er 1. marts/1. oktober. Stipendiet er på 200 euro per måned + et rejsebidrag (varierende). Nærmere oplysninger om kurser og undervisning får man ved at henvende sig til kontaktpersonen på gæsteinstituttet.

Socialt forum for nordliksstuderende