Nordliks

Et netværk for studentermobilitet og lærermobilitet mellem de nordiske universiteter
NORDLIKS (NORdisk LItteratur, Kultur og Språk) er et NORDPLUS-netværk, der har som mål at støtte og udvikle samarbejdet mellem medlemsinstitutter der forsker og underviser i nordiske sprog og nordiske litteraturer i de nordiske lande og områder. Netværket blev grundlagt i 1992 og omfatter idag 29 institutter i Norden og Baltikum.

student eller kontaktperson

Studerende kan søge Nordliks-stipendium til studier og praktik i Norden på både bachelor- og masterniveau. Man søger via kontaktpersonen på hjemmeinstituttet, og ansøgningsfristen er 1. marts/1. oktober. Stipendiet er på 200 euro per måned + et rejsebidrag (varierende). Nærmere oplysninger om kurser og undervisning får man ved at henvende sig til kontaktpersonen på gæsteinstituttet.

Nordliks på de sociale medier

Tyngdepunkterne i Nordliks-netværket ligger på studenter- og lærermobilitet. Nordisk Ministerråd beviljer hvert år stipendiemidler for ca. 100.000 euro til netværket. Dette betyder i praksis at der bliver finansieret cirka 60 studentudvekslinger og et tital lærerudvekslinger hvert år.