Nordliks

Et netværk for studentermobilitet og lærermobilitet mellem de nordiske universiteter
NORDLIKS (NORdisk LItteratur, Kultur og Språk) er et netværk, der har som mål at støtte og udvikle samarbejdet mellem medlemsinstitutterne, der forsker og underviser i nordiske sprog og nordiske litteraturer i de nordiske lande og områder. Netværket blev grundlagt i 1992 og omfatter idag 30 institutter i Norden og Baltikum.

Tyngdepunkterne i Nordliks-netværket ligger på studenter- og lærermobilitet. Nordisk Ministerråd og Erasmus-programmet beviljer hvert år stipendiemidler til netværket. Dette betyder i praksis at der bliver finansieret cirka 60 studentudvekslinger og et tital lærerudvekslinger hvert år.

student eller kontaktperson

Studerende kan søge stipendier til studier og praktik i Norden på både bachelor- og masterniveau. Man søger via kontaktpersonen på hjemmeinstituttet. Nærmere oplysninger om kurser og undervisning får man ved at henvende sig til kontaktpersonen på gæsteinstituttet.

Nordliks på de sociale medier